Facebook pageYoutube channelcz
Author: Jiří Pauer

Little Red Riding Hood

opera
contemporary music
Date: 11.02.2014
Venue: Wrocław Operaul. Świdnicka 35, 50 - 066 Wrocław
Author: Jiří Pauer
Scene/libreto: Míla Mellanová
Director: Adam Frontczak
Conductor: Michał Czubaszek
Choreography: Bozena Klimczak
Set design: Malgorzata Sloniowska
Costumes: Malgorzata Sloniowska
Orchestra: Wrocław Opera Orchestra
Dance group: Wrocław Opera Ballett
Soloists:

Červená karkulka/Little Red Riding Hood - Małgorzata Węgrzyn-Krzyżosiak

Babička/Grandmother - Barbara Bagińska

Hajný/Forester - Andrzej Zborowski

Vlk/Wolf - Marek Paśko

Kocour/Cat - Adam Frontczak

Koza/Goat - Dorota Dutkowska

Organized by: Wrocław Operaul. Świdnicka 35, 50 - 066 Wrocławhttp://www.opera.wroclaw.pl/